Lisätietoa ohjaajasta

Elämänkoulu ja muut koulut

Ajatusringin filosofointiohjaajana toivon voivani tukea osallistujia heidän omien ajatustensa ja kysymystensä käsittelyssä. Oma lähestymistapani filosofisiin kysymyksiin muodostuu taiteeseenkin liittyvästä luovuudesta ja ihmettelevästä elämänasenteesta. Filosofisiin kysymyksiin ei ole tarjolla selkeästi oikeita vastauksia. Mielestäni näkökulmien rikkaus tekee filosofoinnin kiinnostavaksi. Ryhmänohjaamisessa minua tukevat ennen kaikkea elämässä kohtaamani tilanteet ja ihmiset, joilta olen saanut oppia muun muassa elämän ja ihmisenä olemisen valoista ja varjoista. Ajatusrinkiohjaajana koen iloa siitä, että saan jatkuvasti rikastua Ajatusrinkiin osallistuvien näkökulmista.

Sydämen viisaus kasvaa ennen kaikkea elämällä ja yhteydessä rakkauteen. Alla olevat poiminnot koulutustaustastani kartoittavat jäsenyyksiä ja akateemisia suorituksiani.

Luottamustehtävät:

Filo – Filosofiaa lapsille, nuorille ja yhteisöille ry:n perustajajäsen ja hallituksen puheenjohtaja vuonna 2015-2017. Hallituksen jäsen kausina 2017 ja 2018. www.filory.fi

Jäsenyydet:

Filosofisen praktiikan verkosto ry

European Foundation for the Advancement of Doing Philosophy with Children

Aalto yliopiston suunnittelun ja taiteen korkeakoulu (maisteritutkinto 2011):

 • Taideterapian ryhmäprosessi 10 op
 • Introduction to Western Classical Music 1 op
 • Introduction to Sound Design and Music 3 op
 • Introduction to Media Art and Culture 3 op
 • Understanding media and design 6 op
 • Technologies of Location: cultural media practices in the public place 3 op

Kokonaisopintopistemäärä: 191,5 op

Helsingin yliopisto: Teologinen tiedekunta (poimintoja opinnoista)

 • Kandidaatintutkielma aiheesta: P4C-menetelmän hyödyllisyys senioreille tärkeiden teologisten ja filosofisten kysymysten käsittelyssä 6 op (Ohjaaja: Maija Penttilä)
 • Uskonnonfilosofia 5 op, Timo Koistinen
 • Filosofisia ihmiskäsityksiä 2 op, Simo Knuuttila
 • Filosofisia ihmiskäsityksiä erillissuoritus Platonin ajattelusta: essee 2 op, Simo Knuuttila
 • Ihmisen aateluudesta: mystiikan teologinen ihmiskäsitys Origeneesta Mestari Eckhartiin 3 op, Pauli Annala
 • Länsimaisen etiikan perusteet 2 op, Jaana Hallamaa
 • Länsimaisen etiikan perusteet – kollektivio 2 op, Janne Nikkinen
 • Vallan, vaikuttamisen ja yhteistoiminnan filosofiaa ja etiikkaa 2 op, Jaana Hallamaa
 • Psykiatria 2 op, Aura Nortomaa
 • Häpeä ja syyllisyys pastoraalipsykologisena kysymyksenä 5 op, Teemu Ratinen
 • Proseminaari: ikääntyneiden sielunhoito 4 op, Miia Paakkanen
 • Työhyvinvointi ja johtaminen hengellisissä ja sekulaareissa konteksteissa 5 op, Maija Penttilä
 • Yhteiskunnan tehtäviin painottuvat soveltavat opinnot: valmentava jakso 5 op, Maria Buchert
 • Työssäoppiminen Harjulan Setlementti ry:ssä (15 op. sis. muistisairaiden ja veteraanien päivätoimintaan osallistumista, senioreiden filosofiaryhmien ohjaamista ja 3-6 -vuotiaiden taidelähtöisiä filosofiatuokioita päiväkodissa)

Teoreettinen filosofia: Humanistinen tiedekunta

 • Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op, Pentti Määttänen
 • Johdatus etiikkaan ja yhteiskuntafilosofiaan 6 op
 • Johdatus tieto-oppiin 3 op, Ilpo Halonen
 • Johdatus kielifilosofiaan 3 op, Tuukka Tanninen
 • Johdatus tieteenfilosofiaan 3 op, Pentti Määttänen
 • Johdatus logiikkaan 5 op, Markus Pantsar

Muut:

 • Evoluutio ja systematiikka 4 op (Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta)
 • Viestinnän perusopinnot 25 op (Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta)
 • Creative writing 15 op University of Malmö
 • Ekspressiivisen taideterapian perusopinnot 20 op (Inartes instituutti 2018-2019, parhaillaan käynnissä)

 

Menetelmäkoulutukset:

 • P4C/P4wC-menetelmäkoulutus, taso 1 / 2014 ja taso 2A / 2018 SAPERE-yhdistys (www.sapere.org.uk)
  (P4C=Philosophy for Children, P4wC Philosophy for Communities)
 • Onnea ikä kaikki -menetelmäkoulutus (Emotio-yritys, www.emotio.fi)

Kaikki tutkintoni löytyvät listattuna LinkdInistä