Ajatusrinki

Ajatusrinki tarjoaa taidelähtöistä filosofointitoimintaa eri ikäisille.


Mieli on puutarha ja sinä olet puutarhuri

Ajatusrinki – taidelähtöinen filosofointi

Ajatusrinki tarjoaa kaikenikäisille mahdollisuuden käsitellä heille merkityksellisiä kysymyksiä. Ajatusrinki on olemassa, jotta voimme oppia ajattelemaan paremmin ja kokemaan syvemmin; tavalla, joka luo hyvinvointia ja rakentaa suhdetta itseemme ja toisiimme.

 

Filosofointia:

Ajatusringissä osallistujia rohkaistaan kysymään ja
löytämään omia vastauksia elämän suuriin kysymyksiin.

 

Taidetta:

Ajatusrinki tarjoaa uudenlaisen tavan inspiroitua
taiteesta ja tehdä siitä tulkintoja.

 

Yhdessäoloa:

Ajatusringissä voit kohdata erilaisia ihmisiä.
Jokainen tapaamiskerta on osallistujiensa näköinen:
keskustelemme ryhmän itse tuottamasta ja valitsemasta filosofisesta kysymyksestä.

 

Ajatusrinkitoimintaa ja ryhmiä järjestetään aikuisille, senioreille ja lapsille.
Tervetuloa mukaan!

Ajatusrinki-logo-tekstinjakaja

FB-f-Logo__blue_30

Näe kaikki kaikki Ajatusringeissä aikaisemmin käsitellyt kysymykset
ja osallistu itse  keskusteluun:
AJATUSRINKI FACEBOOKISSA

Ajatusrinki-logo-tekstinjakaja

Ajatusrinkitoiminnan järjestäjä:

Elise-Ajatusrinki-filosofiakahvilaHei! Olen Elise Liikala. Ohjaan Ajatusrinki-ryhmiä eri ikäisille ja kehitän taidelähtöisen filosofoinnin ja taidemietiskelyn menetelmiä. Ryhmänohjaamisen ohella teen yhteistyötä yritysten ja yhdistysten kanssa dialogisuuden edistämiseksi luovien lähestymistapojen avulla.

Koulutukseltani olen Taiteen maisteri (2011). Olen SAPERE-yhdistyksen sertifioima filosofointiohjaaja ja tehnyt kandidaatintyöni taidelähtöiseen filosofointiin liittyen Helsingin yliopistossa, jossa opintoihini sisältyy mm. teologiaa, etiikkaa ja filosofiaa. Toimin filosofian parissa myös Filo-Filosofiaa lapsille, nuorille ja yhteisöille ry:n hallituksessa.

Taide: Kirjoitan ja kuvitan mm. filosofisia tarinoita ja runoutta.Ajatusrinki-logo-tekstinjakaja